Bà Chu Thị Chiến

2016-10-28 08:20:03

Đã 3 lần rớt visa Mỹ làm tôi rất thất vọng và lo ngại trong mỗi lần định xin Visa đi Mỹ. Năm ngoái đến ngày đám cưới cháu tôi, tôi đã rất mong mỏi qua đó...

Bài viết liên quan

2016-10-28 08:16:56
2016-10-28 08:20:03
2016-10-28 08:21:06

Tin nổi bật

2016-10-27 02:08:39
2016-10-28 06:47:32
2016-10-28 08:16:56
2016-10-28 08:20:03
2016-10-28 08:21:06